Behandling af børn

Corrective Sounds er særligt velegnet til både børn, da det kan være svært for dem at sætte ord på deres udfordringen. Corrective Sounds består af en kinesiologisk muskeltest  og efterfølgende frekvensterapi. Corrective Sounds er 100% smertefri og ved helt små børn og spædbørn, kan vi gennemføre behandlingen ved at muskelteste barnet gennem mor eller far. Kinesiologien giver os mulighed for at undersøge det barnet ikke kan sætte ord på. 

  • Udrenser ubalancer i krop, sind og sjæl
  • Giver indblik i præcis hvor mentale og fysiske ubalancer i din krop ligger gemt
  • Åbner for et sjældent kig ind i dit energisystem
  • Får kroppen tilbage i homøostatisk balance (ligevægt)
  • Hjælper dig med at slippe både mentale og fysiske udfordringer

Corrective Sounds behandlingen er en alternativ behandlingsmetode, der har rod i energi medicin. Metoden er, for over 30 år siden, udviklet af Cameron Dawson og kaldes også “Dawson metoden” og Vibrationel Kinesiologi. I 1990erne drog Dawson fra Australien til Danmark og metoden praktiseres i dag af behandlere over hele Danmark.

Er kroppen i balance fungerer kroppens selvhelbredende kræfter optimalt og vi kan klare flere af de fyskiske og psykiske udfordringer vi møder gennem livet.

Negative oplevelser har dog en tendens til at få kroppen ud af balance, hvilke kan forårsage fysiske og psykiske gener.

I behandlingen anvender jeg en kinesiologisk muskeltest til at finde de udfordringer, som ligger gemt i barnets underbevidsthed dybt nede i kroppen. 

Kinesiologi
Corrective sounds

Book en personlig samtale

Terapiforløb hos Bio Tuning

Terapiforløbet foregår i et tillidsfuldt, trygt og fortroligt rum i min klinik i Frederikshavn. Her er der al den plads du har brug for, så du kan udtrykke dig frit og åbne dig op for de tanker du går med. I sessionen tager vi afsæt i hvordan dine oplevelser fylder i dit sind og i din krop. 

Corrective Sounds behandlingen er en metodisk behandling, hvor vi gennemgår kroppens energetiske-, mentale-, emotionelle- og fysiske systemer. Den kinesiologiske muskeltest får os på sporet af det, der er vigtigst for kroppen af give slip på i behandlingen, hvilke frekvenser vi skal anvende for at udrense og korrigere ubalancerne og hvad I skal gøre mellem behandlingerne for at støtte barnets proces.

Vi tager altid afsæt i det ønske I har for barnets fremtidige liv. Barnets unikke udviklingsproces er i fokus og terapiforløbet bliver tilrettelagt individuelt herefter. Corrective Sounds behandlingen har en unik dybde samt bredde, hvor intentionen altid er på at bringe kroppens og sindet tilbage i optimal balance.

Behandlingen er velegnet til både børn, unge og voksne. Særligt børn har gavn af metoden, da det kan være svært for dem at sætte ord på deres udfordringen. Her er det klart en fordel, at vi kan anvende kinesiologien og spørge kroppen.

Ofte kombineres Corrective Sounds metoden med Psykoterapi og Dybdegående Massage.

om Bio Tuning
Bio tuning frederikshavn
Corrective sounds
Alternativ behandling Frederikshavn

Det siger klienterne

Om Bio Tuning

BioTuning er kommet til verden med en vision om at lave et behandlingstilbud, hvis fokus er at hjælpe kroppen tilbage i balance gennem holistisk behandling, som omhandler hele din krop, din psyke, din energi og din generelle livsstil.

Mit navn er Katrine Bagnkop, og jeg er uddannet Folkeskolelærer, som giver mig en enorm værktøjskasse i forhold til børn, der har det svært og forældre der har brug for sparring.

Derudover har jeg en Cand. mag. i læring og forandringsprocesser, hvilket betyder, at jeg kan guide dig i den rigtige retning, støtte dig i at tage kontrollen tilbage over dit liv og vælge de fremadrettede skridt mod dine mål.

Dertil er jeg også Corrective Sounds behandler. Med denne behandling kan jeg afbalancere dig kropsterapeutisk, så din behandling får en dybde, du ikke finder hos mange andre terapeuter.

I oktober 2022 påbegyndte jeg uddannelsen som Krops- og psykoterapeut hos Tobias-Skolen. Derfor fylder psykoterapien også rigtig meget i min tilgang til dig og dine udfordringer.

Om Bio Tuning