Børn og unge med diagnoser

I min klinik tager jeg afsæt i det enkelte barn, hvor vi gennem anerkendelse og tryghed, sammen får løst op for de udfordringer barnet oplever. Et barn / ungt menneske med diagnoser har ofte mange følgeskader såsom lavt selvværd, manglende livsglæde og forståelse for de udfordringer de oplever i dagligdagen.

Corrective Sounds metoden, jeg anvender, er dybdegående og smertefri. Den korrigerer både fysiske og mentale ubalancer. Barnet vil opleve at der kommer balance i kroppen, selvværdet højnes, der kommer ro indeni og barnet får en forståelse for sig selv og finder en glæde ved at være præcis den man er. Barnet vil se sig selv som et helt menneske, med alle de kompetencer og færdigheder det har – og ikke kun som et barn med problemer.

Gennem behandlingen taler vi også om det miljø det unge menneske navigerer i og finder løsninger på hvordan barnet kan klare det daglige pres. Hertil kan det være en hjælp, at forældrene er tilstede.

børn og unge med diagnoser
børn og unge med stress og angst

Klientberetninger

Behandling af børn og unge med diagnoser, sker med afsæt i det enkelte barns udfordringer.

Miljøet er trygt og anerkendende. Det handler ikke om at barnet skal gøres “normal” – men om at skabe forståelse, accept og glæde.

Corrective Sounds metoden tager afsæt i den enkeltes udfordringer. Vi udrenser ubalancerne i et tempo hvor barnet kan følge med.

Ved behandling af børn under 18 år anbefaler jeg at forældrene deltager, så vi sammen kan vurderer hvilke eksterne tiltag, der skal igangsættes.

Gratis konsultation

Corrective Sounds

Personlig rådgivning

For at kunne lave en plan, der passer til dit barns udfordringer, så anbefaler jeg, at vi tager et indledende dialogmøde, hvor I fortæller mig om udfordringerne og jeg beskriver et egnet behandlingsforløb.

Behandlingsforløbet

Corrective Sounds metoden er en holistisk behandlingsmetode, sammensat af kinesiologi og frekvensterapi.

Corrective Sounds behandlingerne forløber typisk over 3 – 6 behandlinger. Mellem hver behandling går der ca. 4 – 6 uger.

Èn behandling varer 1,5 time. 

Som led i behandlingen anvendes primært frekvenser fra syngeskåle, gongs og horn. Essentielle olier, farvefrekvenser og krystaller samt massage med Matrix Rythm Therapy anvendes ofte som supplement.

Mellem behandlingerne anbefaler jeg, at barnet lytter til bestemte frekvenser hjemme (pris 349,-), indtager relevant kosttilskud og anvender værktøjer, såsom mindfulness øvelser, der kan afhjælpe stress og angst i dagligdagen.

Kinesiologi
syngeskåle

Energi medicin

Der findes subtile energifelter i og omkring din krop. Du kender dem måske som energi, chi, qi, prana, mana mm.

I stort set alle helbredende traditioner, nævnes Biofeltet i en eller anden form.

Biofeltet omhandler vores energetiske, mentale, fysiske, følelsesmæssige velbefindende.

Formålet med behandling er at få dit Biofeltet til at flyde balanceret og dermed øge dit velbefindende og evne til selvheling.

Forskningsresultater viser, at Biofelt medicin har positiv effekt på vores sundhed. Selv om en videnskabelig undersøgelse vanskeliggøres af Biofeltets usynlige karakter for det blotte øje.

I 1992 valgte et hold forskere at benævne den subtile energi “Biofield”, som beskrivelse af et masseløst felt, som omgiver og er integreret i mennesket. Sidenhen er Biofeltet udvidet til også at omfatte celler, organer, inter- og intrapersonlige interaktioner, planter og naturen omkring os.

De subtile energifelter anvendes stadig primært af alternative behandlere, hvor man fx. gennem en kinsiologisk muskeltest kan få adgang til viden om Biofeltets tilstand. Et Biofelt i ubalance forårsager fysiske, mentale og følelsesmæssig smerte og sygdom.

Biofelt terapi er evnen til at balancere den subtile energi i og omkring kroppen, uden brug af medicin, for at opnå et sundt og velfungerende mentalt, fysisk, følelsemæssigt helbred.

Frekvensterapi

 

I denne sidste fase af behandlingen anvendes frekvensterapi. Frekvensterapis fantastiske effekt henter bla. sin evidens i Albert Einsteins kvantefysik, hvor han påviste at alt organisk materiale består af energi, Bruce Liptons forskning i cellers evne til at blive påvirket gennem positiv tænking og vibrationer samt mange flere betydningsfulde forskere indenfor energimedicin og frekvensterapi.

Et meget tydeligt bevis på at vi står af frekvenser / vibrationer er vores puls. Den må ikke være for høj eller for lav – dette kan få store konsekvenser for vores velbefindende. Ligesom puslen vibrerer alle levende celler kroppen og disse kan vi påvirke med lyd. På sygehuse bruger man lydbølger i scanninger, som chokbølgeterapi og i mange lande forsker man i lydes evne til at knuse kræfterceller med høj præcis, uden skadelige bivirkninger.

 

Frekvenserne, der anvendesi Corrective Sounds metoden, kommer primært fra horn, syngeskåle og chimes. Deres bredspektrede vibrationer er ofte nok til at få kroppen tilbage til sit optimale afsæt. Ofte anvendes også farvefrekvenser, essentielle olier og krystaller ofte som supplement.

Alle børn er lige – uanset vores individuelle udfordringer. Alle har en plads i verden og et rum at fylde ud. Barndommen bør være glædesfuld og bekymringsfri.

Vid at der er hjælp at hente – Book en gratis konsultation eller ring til mig og hør mere om hvordan jeg kan hjælpe.