Corrective sounds

Corrective Sounds metoden er en holistisk behandlingsmetode, sammensat af kinesiologi, coaching og frekvensterapi.

Behandlingen udføres både på børn og voksne.

Behandling og resultatet opnås gennem et samarbejde mellem klient og behandler, hvor du skal forvente, at du skal afsted flere gange. Mellem behandlingerne renser kroppen ud og dine egne selvhelbredende kræfter aktiveres.

Én Corrective Sounds behandling tager 2-2,5 time og forløber ofte over 3-4 gange med ca. 1,5 måneds mellemrum.

Efter afbalanceringsforløbet eller har du blot mindre psykiske og fysiske udfordringer, kan du anvende behandlingen “Energetisk afbalancering og Lydbad”, som er en overordnet afbalancering på 60 min.

Behandlingen er helhedsorienteret, behagelig, afslappende og ikke forbundet med nogen form for smerte.

Forløbet

Det er vigtigt, at behandlingen foregår i et kommunikativt samarbejde mellem behandler og klient, så vi fra starten af får forventningsafstemt, hvad du kan forvente af behandlingsforløbet, i forhold til dine udfordringer.

Behandlingen er ikke et quick-fix, som vi får fra kemiens verden. Det er derfor vigtigt, du er klar over hvad forløbet indebærer – dette for, at du får optimale resultater.

Helbredelse

Alternative behandlere helbreder ikke. Vi sætter en proces i gang i din krop, som udrenser dig for ubalancer i dit fysiske, psykiske og energetiske legeme. 

Dette gør, at dine egne selvhelbredende kræfter aktiveres og en helbredelse i dig kan finde sted.

Rigtig mange får gode resultater, hvor udfordringerne forsvinder helt eller delvist. 

Find balancen

Resultatet for hver klient er forskelligt – det samme er forløbets omfang. Nogen kan gå fornyet fra klinikken efter blot én behandling, mens andre skal have op til flere og nogle skal anvende metoden, som en kontinulering “medicin”.

Behandling som medicin

Nogle ubalancer er ligesom uregerligt ukrudt og vil blive ved med at vende tilbage med mellemrum.

I disse tilfælde kan vi ofte få smerterne til at aftage og gennem behandling med jævne mellemrum holde dem nede.

Kroniske sygdomme

Ikke alle fysiske og psykiske udfordringer kan helbredes, såsom kroniske sygdomme.

Her kan behandlingen dog skabe ro i din krop, så det eneste kroppen og sindet skal fokusere på er, at holde den kroniske sygdom i ave.

Behandlingsforløbet

Corrective Sounds behandling forløber typisk over 3 – 4 behandlinger. Mellem hver behandling går der ca. 4 – 6 uger.

Èn behandling varer 2 – 2,5 time. 

Prisen for én Corrective Sounds behandling er 1000,-.

Som led i behandlingen anvendes primært frekvenser fra syngeskåle, gongs og horn. Essentielle olier, farvefrekvenser og krystaller samt massage med Matrix Rythm Therapy anvendes ofte som supplement.

Mellem behandlingerne anbefaler jeg, at du lytter til bestemte frekvenser hjemme (pris 349,-), indtager relevant kosttilskud og indfører relevante livsstilsændringer.

Corrective sounds metoden

Om behandlingen

Corrective Sounds behandlingen er en alternativ behandlingsmetode, der har rod i Biofelt medicin.

Er Biofeltet i balance fungerer kroppens selvhelbredende kræfter optimalt og vi kan klare flere af de fyskiske og psykiske udfordringer vi møder gennem livet.

Negative oplevelser har dog en tendens til at få Biofeltet ud af balance, hvilke kan forårsage fysiske og psykiske gener.

I behandlingen anvender jeg en kinesiologisk muskeltest til at finde ophavet til dine udfordringer. Her undersøges primært dit Biofelt, men også din mentale og fysiske tilstand.

Cameron Dawson fandt, gennem omfattende forskning, ud af en effektiv metode til at balancere Biofeltet igen. Gennem frekvensterapi genetableres kroppens balance og dine selvhelbredende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds er en holisitisk behandlingsmetoder, som sikrer dig en fuld gennemgang af din krops helbredstilstand. Corrective Sounds metoden handler om at anskue din krop og dit sind som et sammenhængende legeme og skabe balance i hele dit system.

Efter endt behandlingsforløb er målet, at du er blevet renset ud for ubalancer, samt har fået værktøjerne til at styrke dit mentale velbefindende.

Corrective Sounds

Biofeltet

Biofelt er subtile energifelter i og omkring din krop. Du kender dem måske som energi, chi, qi, prana, mana mm.

I stort set alle helbredende traditioner, nævnes Biofeltet i en eller anden form.

Biofeltet omhandler vores energetiske, mentale, fysiske, følelsesmæssige velbefindende.

Formålet med behandling er at få dit Biofeltet til at flyde balanceret og dermed øge dit velbefindende og evne til selvheling.

Forskningsresultater viser, at Biofelt medicin har positiv effekt på vores sundhed. Selv om en videnskabelig undersøgelse vanskeliggøres af Biofeltets usynlige karakter for det blotte øje.

I 1992 valgte et hold forskere at benævne den subtile energi “Biofield”, som beskrivelse af et masseløst felt, som omgiver og er integreret i mennesket. Sidenhen er Biofeltet udvidet til også at omfatte celler, organer, inter- og intrapersonlige interaktioner, planter og naturen omkring os.

I den moderne medicen anvendes måling af elektromagnetiske energifelter i høj grad i diagnosticering af sygdomme, fx med en MR scanner. Men det er de målbare energifelter i os.

De subtile energifelter anvendes stadig primært af alternative behandlere, hvor man fx. gennem en kinsiologisk muskeltest kan få adgang til viden om Biofeltets tilstand. Et Biofelt i ubalance forårsager fysiske, mentale og følelsesmæssig smerte og sygdom.

Biofelt terapi er evnen til at balancere den subtile energi i og omkring kroppen, uden brug af medicin, for at opnå et sundt og velfungerende mentalt, fysisk, følelsemæssigt helbred.

Kinesiologi

Kinesiologi

Ved at anvende en dybdegående sundhedsprotokol kan jeg finde frem til dine fysiske, psykiske, kemiske og energetiske ubalancer via en kinesiologiske muskeltest.

Den kinesiologiske test udføres ved at du ligger på ryggen med højre arm bøjet. Jeg udfører lette tryk på musklen på oversiden af din underarm. Denne muskel reagere på det udsagn jeg stiller. Genkender din underbevidsthed udsagnet vil musklen kontraheres og udsagnet er sandt. 

Fx “Alle ryghvirvler i X’s rygsøjle er placeret korrekt”. Kontraheres musklen ikke, er det tegn på at der er ryghvirvler vi skal undersøge nærmere. Herefter vil en dybere undersøgelse af din ryg gå i gang. 

Behandleren kan dermed afdække præcis hvor i kroppen ubalancerne ligger, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds

Frekvensterapi

Denne del af behandlingen kaldes afbalancering.

I denne del af behandlingen henter bla. sin evidens i Albert Einsteins kvantefysik, hvor han påviste at alt organisk materiale består af energi, Bruce Liptons forskning i cellers evne til at blive påvirket gennem positiv tænking og vibrationer samt mange flere betydningsfulde forskere indenfor energimedicin og frekvensterapi.

Når klientens udfordringer er kortlagt gennem muskeltesten, anvendes muskeltesten igen til at finde frem til hvilke frekvenser, der skal anvendes for at korrigere ubalancerne.

Frekvenserne, der anvendes, kommer primært fra horn, syngeskåle og chimes. Deres bredspektrede vibrationer er ofte nok til at få kroppen tilbage til sit optimale afsæt. Dog anvendes farvefrekvenser, essentielle olier og krystaller ofte som supplement.