Corrective sounds

Corrective Sounds metoden henvender sig til mange forskellige typer mennesker med både fysiske og mentale udfordringer.

Behandlingen aktiverer kroppens egne selvhelbredende kræfter og gennem forløbet vil du opleve at du langsom får kroppen tilbage og kan begynde at genfinde kontrollen med din fysiske og mentale sundhed.

Under behandlingsforløbet taler vi meget om hvad årsagen til dine udfordringer er, og hvordan du kan lave justeringer i dit liv, så du efter endt forløb har fået værktøjer og indsigt i hvordan du bevarer din fysiske og mentale balance.

Corrective Sounds forløbet

Corrective Sounds metoden er en holistisk behandlingsmetode, sammensat af kinesiologi, coaching og frekvensterapi.

Corrective Sounds behandlingerne forløber typisk over 3 – 6 behandlinger. Mellem hver behandling går der ca. 4 – 6 uger.

Èn behandling varer ca. 2 timer. 

Som led i behandlingen anvendes primært frekvenser fra syngeskåle, gongs og horn. Essentielle olier, farvefrekvenser og krystaller samt massage med Matrix Rythm Therapy anvendes ofte som supplement.

Mellem behandlingerne anbefaler jeg, at du lytter til bestemte frekvenser hjemme (pris 349,-), indtager relevant kosttilskud og indfører relevante livsstilsændringer

Corrective Sounds metoden aktiverer din krops egne selvhelbredende kræfter. Så du får overskuddet og energien tilbage. På den måde kan du blive en aktiv del af din egen forandringsproces.

Gennem forløbet drøfter vi hvad der skal til, for at du bevarer din sundhed og indre balance nu og på lang sigt. 

Succes sker gennem et samarbejde, hvor jeg hjælper dig med at finde viljen og modet til at imødekomme og tage kontrollen over de forandringer du ønsker i dit liv.

Det er muligt at købe et klippekort til 3 eller 6 Corrective Sounds behandlinger til en reduceret pris.

holistiske behandlings cirkel

Corrective Sounds behandlingen er ikke et quick-fix, som på ingen tid fjerner alle dine udfordringer. Det er et terapiforløb, hvor vi sammen arbejder om din sundhed ud fra en holistisk vinkel.

Du skal forvente du skal have mellem 3 – 6 Corrective Sounds behandlinger, hvor der er ca. 6 uger mellem hver behandling. 

Mellem Corrective Sounds behandlingerne restiturerer og korrigerer din krop sig – til det anbefaler jeg, at du hører regulerende lyde derhjemme, samt indtager relevant kosttilskud og indfører nødvendige livsstilsændringer i dit daglige liv. 

Corrective sounds metoden

Om Corrective Sounds

Corrective Sounds behandlingen er en alternativ behandlingsmetode, der har rod i Biofelt medicin.

Er Biofeltet i balance fungerer kroppens selvhelbredende kræfter optimalt og vi kan klare flere af de fyskiske og psykiske udfordringer vi møder gennem livet.

Negative oplevelser har dog en tendens til at få Biofeltet ud af balance, hvilke kan forårsage fysiske og psykiske gener.

I behandlingen anvender jeg en kinesiologisk muskeltest til at finde ophavet til dine udfordringer. Her undersøges primært dit Biofelt, men også din mentale og fysiske tilstand.

Cameron Dawson fandt, gennem omfattende forskning, ud af en effektiv metode til at balancere Biofeltet igen. Gennem frekvensterapi genetableres kroppens balance og dine selvhelbredende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds er en holisitisk behandlingsmetoder, som sikrer dig en fuld gennemgang af din krops helbredstilstand. Corrective Sounds metoden handler om at anskue din krop og dit sind som et sammenhængende legeme og skabe balance i hele dit system.

Efter endt behandlingsforløb er målet, at du er blevet renset ud for ubalancer, samt har fået værktøjerne til at styrke dit mentale velbefindende.

Corrective Sounds

Biofeltet

Biofelt er subtile energifelter i og omkring din krop. Du kender dem måske som energi, chi, qi, prana, mana mm.

I stort set alle helbredende traditioner, nævnes Biofeltet i en eller anden form.

Biofeltet omhandler vores energetiske, mentale, fysiske, følelsesmæssige velbefindende.

Formålet med behandling er at få dit Biofeltet til at flyde balanceret og dermed øge dit velbefindende og evne til selvheling.

Forskningsresultater viser, at Biofelt medicin har positiv effekt på vores sundhed. Selv om en videnskabelig undersøgelse vanskeliggøres af Biofeltets usynlige karakter for det blotte øje.

I 1992 valgte et hold forskere at benævne den subtile energi “Biofield”, som beskrivelse af et masseløst felt, som omgiver og er integreret i mennesket. Sidenhen er Biofeltet udvidet til også at omfatte celler, organer, inter- og intrapersonlige interaktioner, planter og naturen omkring os.

De subtile energifelter anvendes stadig primært af alternative behandlere, hvor man fx. gennem en kinsiologisk muskeltest kan få adgang til viden om Biofeltets tilstand. Et Biofelt i ubalance forårsager fysiske, mentale og følelsesmæssig smerte og sygdom.

Biofelt terapi er evnen til at balancere den subtile energi i og omkring kroppen, uden brug af medicin, for at opnå et sundt og velfungerende mentalt, fysisk, følelsemæssigt helbred.

Kinesiologi

Kinesiologi

Ved at anvende en dybdegående sundhedsprotokol kan jeg finde frem til dine fysiske, psykiske, kemiske og energetiske ubalancer via en kinesiologiske muskeltest.

Den kinesiologiske test udføres ved at du ligger på ryggen med højre arm bøjet. Jeg udfører lette tryk på musklen på oversiden af din underarm. Denne muskel reagere på det udsagn jeg stiller. Genkender din underbevidsthed udsagnet vil musklen kontraheres og udsagnet er sandt. 

Fx “Alle ryghvirvler i X’s rygsøjle er placeret korrekt”. Kontraheres musklen ikke, er det tegn på at der er ryghvirvler vi skal undersøge nærmere. Herefter vil en dybere undersøgelse af din ryg gå i gang. 

Behandleren kan dermed afdække præcis hvor i kroppen ubalancerne ligger, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds

Frekvensterapi

Denne del af behandlingen kaldes afbalancering.

I denne del af behandlingen henter bla. sin evidens i Albert Einsteins kvantefysik, hvor han påviste at alt organisk materiale består af energi, Bruce Liptons forskning i cellers evne til at blive påvirket gennem positiv tænking og vibrationer samt mange flere betydningsfulde forskere indenfor energimedicin og frekvensterapi.

Når klientens udfordringer er kortlagt gennem muskeltesten, anvendes muskeltesten igen til at finde frem til hvilke frekvenser, der skal anvendes for at korrigere ubalancerne.

Frekvenserne, der anvendes, kommer primært fra horn, syngeskåle og chimes. Deres bredspektrede vibrationer er ofte nok til at få kroppen tilbage til sit optimale afsæt. Dog anvendes farvefrekvenser, essentielle olier og krystaller ofte som supplement.