Corrective sounds

En Corrective Sounds behandling er en holistisk behandlingsmetode, som via en kinesiologisk muskeltest kortlægger ubalancer i dit biofelt samt i dit mentale og fysiske system.

Ubalancerne kan forårsage fysiske og psykiske smerter, ubehag og sygdom.

Disse ubalancer korrigeres med forskellige vibrationer og frekvenser, hvorefter kroppens vender tilbage til et optimalt afsæt og dets selvhelbredende kræfter aktiveres.

Behandlingsforløbet

Corrective Sounds behandling forløber typisk over 3 – 4 behandlinger. Mellem hver behandling går der ca. 4 – 6 uger.

Èn behandling varer 2 – 2,5 time. 

Timeprisen hos Bio Tuning er 500,-. Maxprisen for én Corrective Sounds behandling er 1000,-.

Som led i behandlingen anvendes primært frekvenser fra syngeskåle, gongs og horn. Essentielle olier, farvefrekvenser og krystaller samt massage med Matrix Rythm Therapy anvendes ofte som supplement.

Mellem behandlingerne anbefaler jeg, at du lytter til bestemte frekvenser hjemme (pris 349,-), indtager relevant kosttilskud og indfører relevante livsstilsændringer.

Corrective Sounds priser

Om behandlingen

Corrective Sounds behandlingen er en alternativ behandlingsmetode, der har rod i Biofelt medicin.

Er Biofeltet i balancen fungerer kroppens selvhelbredende kræfter optimalt og vi kan klare flere af de fyskiske og psykiske udfordringer vi møder gennem livet.

Negative oplevelser har dog en tendens til at få Biofeltet ud af balance.

I behandlingen anvender jeg en kinesiologisk muskeltest til at finde ophavet til dine udfordringer. Her undersøges primært dit Biofelt, men også din mentale, fysiologiske og anatomiske tilstand tilstand.

Dawson fandt gennem omfattende forskning ud af en effektiv metode til at balancere Biofeltet igen. Gennem frekvensterapi genetableres kroppens balance og dine selvhelbredende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds er en holisitisk behandlingsmetoder, som sikrer dig en fuld gennemgang af din krops helbredstilstand, hvor vi finder frem til roden af dine problemer via en dybdegående sundhedsprotokol. 

Det ordinære sundhedsvæsen anskuer ofte kroppen som en biokemisk mekanisme, der kan deles op i særskilte områder. Det er her den alternative tilgang tænker anderledes. 

Corrective Sounds metoden handler om at anskue din krop og dit sind som et sammenhængende legeme og skabe balance i hele dit system.

Som supplement til Corrective Sounds behandlingen, tilbyder jeg et 60 minutter afstressende lydbad. Her kommer du i ro gennem energi- og åndedrætsøvelser, meditation og vibrationer fra syngeskåle, chimes, gongs, horn mm.

Corrective Sounds

Biofeltet

Biofelt er subtile energifelter i og omkring din krop. Du kender dem måske som energi, chi, qi, prana, mana mm.

I stort set alle helbredende traditioner, nævnes Biofeltet i en eller anden form.

Biofeltet omhandler vores mentale, fysiske, følelsesmæssige velbefindende.

Formålet med behandling er at få dit Biofeltet til at flyde balanceret og dermed øge dit velbefindende og evne til selvheling.

Forskningsresultater viser, at Biofelt medicin har positiv effekt på vores sundhed. Selv om en videnskabelig undersøgelse vanskeliggøres af Biofeltets usynlige karakter for det blotte øje.

I 1992 valgte et hold forskere at benævne den subtile energi “Biofield”, som beskrivelse af et masseløst felt, som omgiver og er integreret i mennesket. Sidenhen er Biofeltet udvidet til også at omfatte celler, organer, inter- og intrapersonlige interaktioner, planter og naturen omkring os.

I den moderne medicen anvendes måling af elektromagnetiske energifelter i høj grad i diagnosticering af sygdomme, fx med en MR scanner. Men det er de målbare energifelter i os.

De subtile energifelter anvendes stadig primært af alternative behandlere, hvor man fx. gennem en kinsiologisk muskeltest kan få adgang til viden om Biofeltets tilstand. Et Biofelt i ubalance forårsager fysiske, mentale og følelsesmæssig smerte og sygdom.

Biofelt terapi er evnen til at balancere den subtile energi i og omkring kroppen, uden brug af medicin, for at opnå et sundt og velfungerende mentalt, fysisk, følelsemæssigt helbred.

Bio Tuning

Kinesiologi

Ved at anvende en dybdegående sundhedsprotokol kan jeg finde frem til dine fysiske, psykiske, kemiske og energetiske ubalancer via en kinesiologiske muskeltest.

Den kinesiologiske test udføres ved at du ligger på ryggen med højre arm bøjet. Jeg udfører lette tryk på musklen på oversiden af din underarm. Denne muskel reagere på det udsagn jeg stiller. Genkender din underbevidsthed udsagnet vil musklen kontraheres og udsagnet er sandt. 

Fx “Alle ryghvirvler i X’s rygsøjle er placeret korrekt”. Kontraheres musklen ikke, er det tegn på at der er ryghvirvler vi skal undersøge nærmere. Herefter vil en dybere undersøgelse af din ryg gå i gang. 

Behandleren kan dermed afdække præcis hvor i kroppen ubalancerne ligger, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds

Frekvensterapi

Denne del af behandlingen kaldes afbalancering.

I denne del af behandlingen henter bla. sin evidens i Albert Einsteins kvantefysik, hvor han påviste at alt organisk materiale består af energi, Bruce Liptons forskning i cellers evne til at blive påvirket gennem positiv tænking og vibrationer samt mange flere betydningsfulde forskere indenfor energimedicin og frekvensterapi.

Når klientens udfordringer er kortlagt gennem muskeltesten, anvendes muskeltesten igen til at finde frem til hvilke frekvenser, der skal anvendes for at korrigere ubalancerne.

Frekvenserne, der anvendes, kommer primært fra horn, syngeskåle og chimes. Deres bredspektrede vibrationer er ofte nok til at få kroppen tilbage til sit optimale afsæt. Dog anvendes farvefrekvenser, essentielle olier og krystaller ofte som supplement.

Genfind din indre balance, få ny energi og øget overskud.

Oplev en fornyet udgave af dig selv, som stemmer overens med din indre drømmer, værdier og idealer.

Kontakt mig for at høre nærmere om hvordan jeg kan hjælpe dig med at slippe de udfordringer, der hæmmer dig.