Corrective sounds

Corrective Sounds metoden er et hyppigt element i et holistisk behandlingsforløb. Metoden er en dybdegående kombination af kinesiologi og lydterapi. 

  • Udrenser ubalancer i krop, sind og sjæl.
  • Giver indblik i præcis hvor mentale og fysiske ubalancer i din krop ligger gemt.
  • Åbner for et sjældent kig ind i dit energisystem.
  • Får kroppen tilbage i homøostatisk balance (ligevægt).
  • Hjælper dig med at slippe både mentale og fysiske udfordringer.

 

Corrective sounds metoden

Om Corrective Sounds

Corrective Sounds behandlingen er en alternativ behandlingsmetode, der har rod i Biofelt medicin.

Er Biofeltet i balance fungerer kroppens selvhelbredende kræfter optimalt og vi kan klare flere af de fyskiske og psykiske udfordringer vi møder gennem livet.

Negative oplevelser har dog en tendens til at få Biofeltet ud af balance, hvilke kan forårsage fysiske og psykiske gener.

I behandlingen anvender jeg en kinesiologisk muskeltest til at finde ophavet til dine udfordringer. Her undersøges primært dit Biofelt, men også din mentale og fysiske tilstand.

Cameron Dawson fandt, gennem omfattende forskning, ud af en effektiv metode til at balancere Biofeltet igen. Gennem frekvensterapi genetableres kroppens balance og dine selvhelbredende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds er en holisitisk behandlingsmetoder, som sikrer dig en fuld gennemgang af din krops helbredstilstand. Corrective Sounds metoden handler om at anskue din krop og dit sind som et sammenhængende legeme og skabe balance i hele dit system.

Efter endt behandlingsforløb er målet, at du er blevet renset ud for ubalancer, samt har fået værktøjerne til at styrke dit mentale velbefindende.

Corrective Sounds

Biofeltet

Biofelt er subtile energifelter i og omkring din krop. Du kender dem måske som energi, chi, qi, prana, mana mm.

I stort set alle helbredende traditioner, nævnes Biofeltet i en eller anden form.

Biofeltet omhandler vores energetiske, mentale, fysiske, følelsesmæssige velbefindende.

Formålet med behandling er at få dit Biofeltet til at flyde balanceret og dermed øge dit velbefindende og evne til selvheling.

Forskningsresultater viser, at Biofelt medicin har positiv effekt på vores sundhed. Selv om en videnskabelig undersøgelse vanskeliggøres af Biofeltets usynlige karakter for det blotte øje.

I 1992 valgte et hold forskere at benævne den subtile energi “Biofield”, som beskrivelse af et masseløst felt, som omgiver og er integreret i mennesket. Sidenhen er Biofeltet udvidet til også at omfatte celler, organer, inter- og intrapersonlige interaktioner, planter og naturen omkring os.

De subtile energifelter anvendes stadig primært af alternative behandlere, hvor man fx. gennem en kinsiologisk muskeltest kan få adgang til viden om Biofeltets tilstand. Et Biofelt i ubalance forårsager fysiske, mentale og følelsesmæssig smerte og sygdom.

Biofelt terapi er evnen til at balancere den subtile energi i og omkring kroppen, uden brug af medicin, for at opnå et sundt og velfungerende mentalt, fysisk, følelsemæssigt helbred.

Kinesiologi

Kinesiologi

Ved at anvende en dybdegående sundhedsprotokol kan jeg finde frem til dine fysiske, psykiske, kemiske og energetiske ubalancer via en kinesiologiske muskeltest.

Den kinesiologiske test udføres ved at du ligger på ryggen med højre arm bøjet. Jeg udfører lette tryk på musklen på oversiden af din underarm. Denne muskel reagere på det udsagn jeg stiller. Genkender din underbevidsthed udsagnet vil musklen kontraheres og udsagnet er sandt. 

Fx “Alle ryghvirvler i X’s rygsøjle er placeret korrekt”. Kontraheres musklen ikke, er det tegn på at der er ryghvirvler vi skal undersøge nærmere. Herefter vil en dybere undersøgelse af din ryg gå i gang. 

Behandleren kan dermed afdække præcis hvor i kroppen ubalancerne ligger, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres.

Corrective Sounds

Frekvensterapi

Denne del af behandlingen kaldes afbalancering.

I denne del af behandlingen henter bla. sin evidens i Albert Einsteins kvantefysik, hvor han påviste at alt organisk materiale består af energi, Bruce Liptons forskning i cellers evne til at blive påvirket gennem positiv tænking og vibrationer samt mange flere betydningsfulde forskere indenfor energimedicin og frekvensterapi.

Når klientens udfordringer er kortlagt gennem muskeltesten, anvendes muskeltesten igen til at finde frem til hvilke frekvenser, der skal anvendes for at korrigere ubalancerne.

Frekvenserne, der anvendes, kommer primært fra horn, syngeskåle og chimes. Deres bredspektrede vibrationer er ofte nok til at få kroppen tilbage til sit optimale afsæt. Dog anvendes farvefrekvenser, essentielle olier og krystaller ofte som supplement.