Forløb for erhverv

Bio Tuning tilbyder individuel coaching og workshops for større og mindre grupper til virksomheder, der har brug for støtte og sparring i forhold til den mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Erhvervscoaching og workshops med Bio Tuning er båret af et stærkt værdisæt om, at en stærk organisationskultur er funderet i et stærkt ledelses- og medarbejderteam. Vi tror på at ejerskab, medinflydelse, meningsskabelse og gode relationer skaber kvalitet, både internt mellem menneskerne i virksomheden og i den ydelse I leverer.

 

Oplever I medarbejdere, der er udbrændte, stressede, sygemeldte, oplever livskriser mm. tilrettelægger vi et individuelt coaching- eller workshop forløb for større og mindre grupper.

  • Undgå langtidssygemeldinger ved at arbejde forebyggende.
  • Skab et trygt og fortroligt rum for medarbejderne, hvor de frit kan udtrykke sig og modtage kvalitativ sparring.
  • Gør det naturligt for medarbejderne at styrke deres arbejdsevne gennem løbende samtaler om deres trivsel og udviklingspotentiale.
  • Få et blik “udefra” på virksomhedens arbejdsmiljø.
  • Få indsigt i organisationskulturen, udviklingspotentialer og indsatsområder gennem ledelsessparring med coachen.

Vi tilbyder ikke pakkeløsninger, men tilrettelægger hvert forløb individuelt efter jeres behov og økonomiske ramme. På den måde skaber vi det bedst mulige tilbud til jer.

coaching Frederikshavn
Bio tuning frederikshavn

Book et uforpligtende møde

Forløb for erhverv hos Bio Tuning

Erhvervscoaching foregår enten i jeres virksomhed eller i et tillidsfuldt, trygt og fortroligt rum i min klinik i Frederikshavn. Uanset hvor coachingen foregår er der al den plads du har brug for, så du kan udtrykke dig frit og åbne dig op for de tanker du går med. I sessionen tager vi afsæt i hvordan dine oplevelser fylder i dit arbejdsliv og privatliv, og hvad der skal til for at du får arbejdsglæden tilbage.

Workshops foregår typisk over 1 – 3 sessioner, hvor der ligger undersøgende arbejde forud, feedbackprocesser imellem og afsluttende opfølgning til sidst.

Vi kommer aldrig med en pakkeløsning – hvert coachingforløb og workshop er unikt udviklet til jeres behov.

om Bio Tuning

Udvalgte forløb

Nedenfor kan du se en række eksempler på forløb hos Bio Tuning:

Om Bio Tuning

Bio Tuning er kommet til verden med en vision om at lave et tilbud, hvis fokus er at hjælpe det hele menneske tilbage i balance gennem en holistisk tilgang, som omhandler det hele menneske, hvor der skal være balance mellem vores privatliv og arbejdsliv.

Mit navn er Katrine Bagnkop, og jeg er uddannet Folkeskolelærer, og har erfaringer som skoleleder med den enorme kompleksitet dette job indebærer. Dette giver mig en enorm værktøjskasse i forhold til sundhed og trivsel på arbejdspladsen, hvor gode relationer, nysgerrig kommunikation, åbenhed og tillid er byggestenene til en stærk organisationskultur.

Derudover har jeg en Cand. Mag. i læring og forandringsprocesser, hvilket betyder, at jeg kan guide jer i den rigtige retning, støtte jer med høj faglighed og professionalisme i den organisatoriske udviklingsproces I ønsker at arbejde med.

Mine erfaringer som lærer, skoleleder og selvstændig erhvervsdrivende, gør at jeg både har de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at give jeres organisation et kvalitativt løft i forhold til medarbejdere og lederes sundhed og trivsel.

Om Bio Tuning