Life Coaching

En Life Coaching samtale foregår i et fortroligt rum, hvor der er plads til, at du kan få vendt dine tanker, bekymringer, ideer mm og belyst dem fra alle vinkler – både de positive og negative. Sammen får vi sat tingene i perspektiv, vendt dine tankemønstre og overbevisninger til positive og konstruktive handlemønstre.

En Life Coach kan hjælpe dig med at genvinde kontrollen med dit liv, de mål du gerne vil nå og den person du ønsker at være.

Life coaching Frederikshavn
Life coaching

Kriser giver ofte plads til dystre tanker frem for de livsbekræftende. Pludselig er du ikke god nok, naboens græsplæne grønnere, arbejdet meningsløst, omgangskredsen fraværende mm. Står du ved en skillevej, hvor du begynder at tvivle på dig selv, dit familieliv, dit arbejdsliv eller andet – Så træf ikke livsforandrende beslutninger før du har vurderet din situation fra alle vinkler.

Life coaching er for dig, der ønsker at tage ansvar for din fremtid, har ønsket om at træffe gode valg, der hjælper dig derhen hvor du gerne vil… også når du ikke ved hvor du skal hen og hvilken vej du skal tage.

Min baggrund

Min erfaring med coaching kommer gennem forskellige uddannelser samt mine erfaringer med kommunikation som leder og folkeskolelærer.

Life Coaching har fokus på din personlige udvikling med afsæt i den kontekst du navigerer i.

Som coach er jeg anerkendende, lyttende og nysgerrig på dig og din historie.