Stress og depression

Ifølge WHO er depression den mest udbredte lidelse på verdensplan – Så selv om din tilstand føles ensom, så er du ikke alene – og der er hjælp at hente.

Corrective Sounds metoden, jeg anvender, er dybdegående og smertefri. Den korrigerer både fysiske og mentale ubalancer. Gennem behandling vil du opleve at du får ro i kroppen, får overskuddet tilbage, bliver gladere, får højere selvværd, slipper dit tankemylder mm.

Gennem behandlingen taler vi også om det miljø du navigerer i og finder løsninger på hvordan du kan klare det daglige pres.

Corrective Sounds Frederikshavn
Corrective sounds metoden

Behandling af stress og depression sker med afsæt i det enkelte menneskes udfordringer.

Miljøet er trygt og anerkendende.

Corrective Sounds metoden tager afsæt i den enkeltes udfordringer. Vi udrenser ubalancerne i et tempo hvor du kan følge med.

Klientberetninger

Gratis konsultation

Corrective Sounds

Personlig rådgivning

For at kunne lave en plan, der passer til dine udfordringer, så anbefaler jeg, at vi tager et indledende dialogmøde, hvor du fortæller mig om udfordringerne og jeg beskriver et egnet behandlingsforløb.

Behandlingsforløbet

Corrective Sounds metoden er en holistisk behandlingsmetode, sammensat af kinesiologi og frekvensterapi.

Corrective Sounds behandlingerne forløber typisk over 3 – 6 behandlinger. Mellem hver behandling går der ca. 4 – 6 uger.

Èn behandling varer 1,5 timer. 

Som led i behandlingen anvendes primært frekvenser fra syngeskåle, gongs og horn. Essentielle olier, farvefrekvenser og krystaller samt massage med Matrix Rythm Therapy anvendes ofte som supplement.

Mellem behandlingerne anbefaler jeg, at barnet lytter til bestemte frekvenser hjemme (pris 349,-), indtager relevant kosttilskud og anvender værktøjer, såsom mindfulness øvelser, der kan afhjælpe stress og angst i dagligdagen.

Kinesiologi
Corrective Sounds

Energi medicin

Der findes subtile energifelter i og omkring din krop. Du kender dem måske som energi, chi, qi, prana, mana mm.

I stort set alle helbredende traditioner, nævnes Biofeltet i en eller anden form.

Biofeltet omhandler vores energetiske, mentale, fysiske, følelsesmæssige velbefindende.

Formålet med behandling er at få dit Biofeltet til at flyde balanceret og dermed øge dit velbefindende og evne til selvheling.

Forskningsresultater viser, at Biofelt medicin har positiv effekt på vores sundhed. Selv om en videnskabelig undersøgelse vanskeliggøres af Biofeltets usynlige karakter for det blotte øje.

I 1992 valgte et hold forskere at benævne den subtile energi “Biofield”, som beskrivelse af et masseløst felt, som omgiver og er integreret i mennesket. Sidenhen er Biofeltet udvidet til også at omfatte celler, organer, inter- og intrapersonlige interaktioner, planter og naturen omkring os.

De subtile energifelter anvendes stadig primært af alternative behandlere, hvor man fx. gennem en kinsiologisk muskeltest kan få adgang til viden om Biofeltets tilstand. Et Biofelt i ubalance forårsager fysiske, mentale og følelsesmæssig smerte og sygdom.

Biofelt terapi er evnen til at balancere den subtile energi i og omkring kroppen, uden brug af medicin, for at opnå et sundt og velfungerende mentalt, fysisk, følelsemæssigt helbred.

Frekvensterapi

 

I denne sidste fase af behandlingen anvendes frekvensterapi. Frekvensterapis fantastiske effekt henter bla. sin evidens i Albert Einsteins kvantefysik, hvor han påviste at alt organisk materiale består af energi, Bruce Liptons forskning i cellers evne til at blive påvirket gennem positiv tænking og vibrationer samt mange flere betydningsfulde forskere indenfor energimedicin og frekvensterapi.

Et meget tydeligt bevis på at vi står af frekvenser / vibrationer er vores puls. Den må ikke være for høj eller for lav – dette kan få store konsekvenser for vores velbefindende. Ligesom puslen vibrerer alle levende celler kroppen og disse kan vi påvirke med lyd. På sygehuse bruger man lydbølger i scanninger, som chokbølgeterapi og i mange lande forsker man i lydes evne til at knuse kræfterceller med høj præcis, uden skadelige bivirkninger.

 

Frekvenserne, der anvendesi Corrective Sounds metoden, kommer primært fra horn, syngeskåle og chimes. Deres bredspektrede vibrationer er ofte nok til at få kroppen tilbage til sit optimale afsæt. Ofte anvendes også farvefrekvenser, essentielle olier og krystaller ofte som supplement.

Ingen mennesker bør være belastet af stress og angst. Livet skal være fyldt med glæde, overskud, høj selvværd, kærlighed og energi.

Vid at der er hjælp at hente – Book en gratis konsultation eller ring til mig og hør mere om hvordan jeg kan hjælpe.