Workshops med Bio Tuning

Workshops med Bio Tuning har som fokuspunkt at styrke den mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Vores workshops er præget af dialog, co-creation, kreativitet og leg. På den måde bliver selve workshoppen en proces i sig selv, som går ind og præger arbejdsmiljøet postivt.

Workshops med BioTuning kan omhandle forskellige temaer:

  • Hvad gør vi når vi har det svært? Stress, konflikter mm.
  • Work-Life balance: Hvordan får vi det til at hænge sammen?
  • Kontorfællesskabet og forskellige læringstyper.
  • Mindfulness og åndedrætsteknikker for mere nærvær og energi.

Grundighed, ejerskab og meningsskabelse er vigtigt for os. Derfor er hver workshop unikt skabt særligt til jeres behov. Dette forudsætter at vi arbejder nysgerrigt med feedup, feedback og feedforward, så vi er helt sikre på, hele vejen igennem processen, at vi rammer præcist ind i jeres ønsker og behov, med afsæt i jeres organisation og kultur.

 

Workshop Bio Tuning
workshops med Bio Tuning

Book et møde

Workshops med Bio Tuning

Med en baggrund som folkeskolelærer, skoleleder og selvstændig har jeg selv stået i de fleste organisatoriske udfordringer og anskuet dem fra forskellige vinkler. Med en Cand. Mag. i Læring og forandringsprocesser har jeg udover erfaringer også den faglige værktøjskasse, der skal til for at skabe en kvalitativ udviklingsproces hos jer.

Den mentale sundhed og trivsel i virksomheden er en kompleks størrelse at håndtere og sjældent en opgave ledelsen kan klare alene. Ikke fordi ledere ikke er dygtige nok – det er de og er en værdifuld ressource i den reflektering vi har løbende gennem processen. En ekstern konsulent kan udfordre og se objektivt på ting, som man kan være blinde på internt i organisationen.

Min erfaring siger mig at ejerskab og meningsskabelse er nøglen til en sund og stærk kultur i organisationen. Gennem workshops præget af forskellige kreative og samskabende processer, får vi talt om det der er svært, nuanceret kvalitative handleplaner og skabt en vej mod en organisationskultur præget af høj trivsel og dermed høj kvalitet i arbejdet.

om Bio Tuning
Bio tuning frederikshavn
coaching Frederikshavn
Corrective Sounds Frederikshavn

Om Bio Tuning

BioTuning er kommet til verden med en vision om at lave et behandlingstilbud, hvis fokus er at hjælpe kroppen tilbage i balance gennem holistisk behandling, som omhandler hele din krop, din psyke, din energi og din generelle livsstil.

Mit navn er Katrine Bagnkop, og jeg er uddannet Folkeskolelærer, som giver mig en enorm værktøjskasse i forhold til børn, der har det svært og forældre der har brug for sparring.

Derudover har jeg en Cand. mag. i læring og forandringsprocesser, hvilket betyder, at jeg kan guide dig i den rigtige retning, støtte dig i at tage kontrollen tilbage over dit liv og vælge de fremadrettede skridt mod dine mål.

Dertil er jeg også Corrective Sounds behandler. Med denne behandling kan jeg afbalancere dig kropsterapeutisk, så din behandling får en dybde, du ikke finder hos mange andre terapeuter.

I oktober 2022 påbegyndte jeg uddannelsen som Krops- og psykoterapeut hos Tobias-Skolen. Derfor fylder psykoterapien også rigtig meget i min tilgang til dig og dine udfordringer.

Om Bio Tuning